O kamu kurumunda memurlara işçi statüsü geliyor!

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun KİT statüsünden çıkarılarak Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirket statüsüne dönüştürülmesini öngören Kanun teklifi Ak Parti tarafından TBMM'ye sunuldu.
18 Haziran 2021 11:13

Tasarıda, kuruma hız kazandırmak amacıyla, kurumun statüsünün değiştirileceğine yer verildi. Daha önce PTT ve İller Bankası gibi KİT'ler de bir kamu kurumu statüsünden A.Ş. statüsüne geçirilmişti.

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, mevcut personelden 4857 sayılı Kanununa tabi personel ile 399 sayılı KHK'nın eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi personel mevcut statüleri ile şirkette istihdam edilmeye devam edilecek. Ancak Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte 399 sayılı KHK'nın eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi personele 6 ay içinde yeni iş sözleşmesi teklif edilecektir. Sözleşmeyi kabul eden personelin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile olan ilgileri devam edecektir.

Muhtemelen daha önceki uygulamalarda olduğu gibi sözleşmeyi kabul eden personelin özlük hakları daha yüksek olacaktır.

 

 

MEMURLAR.NET

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #