Son Eklenen Haberler

GÜMÜŞ: RAM ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLAT MI?

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 nolu şube başkanı Fatih Gümüş Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan idareci,rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmenlerinin ek ders sorununa değinerek ''RAM’ların eğitim sistemimizde üvey evlat olmadıklarını RAM çalışanlarına hissettirilmesi diğer eğitim kurumlarıyla eşit ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmesi RAM çalışanlarının motivasyonlarını artıracaktır.'' dedi.
25 Kasım 2020 21:26

FATİH GÜMÜŞ Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönergesi 4. Maddesine göre “Rehberlik ve araştırma merkezleri, il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten kurumlardır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim sürecinin önemli sacayağından biri olan rehberlik araştırma merkezleri (RAM) özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ve eğitimin her kademesinde yer alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği ile bireylerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini keşfetmesinde, etkili kararlar almasına ve öğrencilerin iyilik hallerinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Yaklaşık 81 ilde toplam 252 adet rehberlik ve araştırma merkezinde binlerce psikolojik danışman, yüzlerce özel eğitim öğretmeni ve idareci ile yardımcı personel görev almaktadır.

Rehberlik ve araştırma merkezi çalışanlarının yıllardır çözüm beklediği sorunlar her gelen bakan ve genel müdürlerle birlikte çözümsüzlük yumağına dönmüştür. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde de yer alan "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) yapısı ve sunduğu hizmetler, merkezin işlevleri temelinde yeniden yapılandırılacaktır" alt hedefi kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve etik yönergesi yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen çalışanların sorunlarına yıllardır kulak tıkanmış, görmezlikten gelinmektedir.

RAM’larda görev yapan psikolojik danışmanlar haftalık 18 saat, özel eğitim öğretmenleri ise haftalık 15 saat ek ders ücreti almaktadırlar. RAM’ların kuruluşundan beri düzeltilemeyen bu ek ders sorunu yüzünden rehberlik ve araştırma merkezlerine özel eğitim öğretmenleri rağbet göstermemekte bazı rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olmadan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitsel tanılamalarını yapılmaktadır. Özel eğitim öğretmenlerinin büyük çoğunluğu ek ders ücretlerinin (18 saat haftalık ek ders ücret ve nöbet ücretleri ile beraber haftalık 21 saat almaktadır) daha tatmin edici bulduğu özel eğitim sınıflarına ya da özel eğitim okullarını tercih etmektedirler. 08:00-17:00 mesai saatleri içerisinde haftalık 15 saat ek ders ücreti özel eğitim öğretmenlerini sınıf ya da okullarda görev almaya zorlamaktadır. Bu nedenle RAM’larda görev yapan psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenlerine tercih sebebi olabilmesi için haftalık 22 saat ek ders ücreti ödemesi yapılmalıdır.

Bunun yanında RAM’larda görev yapan müdür yardımcıları da diğer kurum müdür yardımcılarına göre ek ders mağduru olmaktadırlar. Diğer eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcıları haftalık 20 saat ek ders ücreti ve haftalık 3 saat nöbet görevi ile birlikte haftalık en az 23 saat ek ders ücreti almaktadırlar. RAM’larda görev yapan müdür yardımcıları ise 08:00-17:00 mesai saatlerine riayet etmelerine rağmen haftalık sadece 19 saat ek ders ücreti verilmektedir.

Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesine istinaden RAM’larda görev yapan müdür yardımcılarına da haftalık 23 saat ek ders ödemesi yapılmalıdır. Aynı şekilde RAM’larda görev yapan merkez müdürlerinin de ek ders ücretleri artırılmalıdır.

Ek ders sorunlarının en kısa sürede çözülerek RAM’ların çağdaş Türk Eğitim Sisteminde önemli birer köşe taşı olduğu, yerli ve milli bir yapısının olduğu da göz ardı edilmemelidir. RAM’ların fiziki ve donanımsal nitelikleri ile çalışanları mesleki niteliğinin artırılması ve personel motivasyonunun yüksek tutulması ile insan kaynağını etkin kullanabilecek bir yapıya kavuşması gerektiği aşikârdır.

Bu minvalde yetkililerin RAM’ların eğitim sistemimizde üvey evlat olmadıklarını RAM çalışanlarına hissettirilmesi diğer eğitim kurumlarıyla eşit ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmesi RAM çalışanlarının motivasyonlarını artıracaktır.

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI