Son Eklenen Haberler

DİSK/GIDA-İŞ: ŞİDDET HER YERDE! ÇÖZÜM; ÖRGÜTLÜ MÜCADELE!

DİSK Gıda-İş Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü açıklamasında kadına yönelik şiddete karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı.
25 Kasım 2020 14:10

DİSK Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddete karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

Türkiye’de Ekonomik kriz ile derinleşen yoksulluğun kadına ve çocuğa yönelik şiddeti artırdığı gibi yine kadınların işsizlik oranını yükselttiğini belirten Ozak; “Pandemiyle beraber artan işsizlik oranları kadınların güvencesiz işlerde çalışmasına neden oluyor. Geçim zorluğu, açlık, işsiz kalma tehdidi, uzun mesailer, aşırı sömürünün sonucu giderek kötüleşen çalışma koşulları kadınların ömrünü törpülüyor” dedi.

DİSK-AR ‘ın yaptığı araştırmaya göre kadınların erkeklere göre yüzde 30 oranından daha az gelir elde ettiğinin altını çizen Ozak, 2006 yılında yüzde 12 olan farkın 2020 yılında yüzde 20,7 ye yükseldiğini ve ücretlerdeki cinsiyet eşitsizliğinin gittikçe artığını dile getirdi.

Pandemi süresince pek çok kadının işgücü piyasasından çekilmek durumda kaldığını ifade eden Ozak şunları söyledi: “Yine çok fazla kadın cinsiyete dayalı ayrımcılık nedeniyle işten çıkarılma ücretsiz izin uygulamalarında ilk sırada yer alıyor. Bu yıl içerisinde işgücüne katılmayan kadın sayısı 1 milyon 293 bin kişi artmış durumda (DİSK-AR). İşyerlerinde yaşanan mobbing ve taciz olaylarının yaygınlığı yaşananları sıradanlaştırdığı gibi kendimizi yalnız ve çaresiz hissetmemize sebep olabiliyor. Kadın emeği konusunda yaşanan sorunlar salgın süresince daha da kötüleşiyor. Kadınlar daha çok kayıt dışı sektörde yoğunlaşması pandemi nedeniyle gelir ve sosyal güvenceden daha da yoksun hale geliyor. Bu sorunları görmezden gelmek ya da geçici çözüm üretmek kadın emeğin değersizleşmesine ve görünmemesine neden oluyor.”

ÇALIŞAN KADINLAR İÇİN TALEPLER

Ozak çalışan kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili öncelikle ele alınması gereken politikaları şöyle sıraladı;

Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanına sirayet eden şiddete karşı, örgütlü bir yaşam içerisinde yer alarak mücadele edebiliriz. Bunun işyerlerindeki aracı da sendikal örgütlenmedir. Kadınların sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır.

Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimine karşı, tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

Şiddeti önleyici 6284 sayılı yasa hayata geçirilmeli, İstanbul sözleşmesi uygulanmalıdır.

Salgın süresince bütün işçiler süre koşulu aranmaksızın işsizlik ödeneği ve çalışma ödeneğinden yararlandırılmalıdır.

Tüm işyerlerinde hamileler engelliler 60 yaş ve üzeri olanlar kovid 19 salgını süresince idari izinli, sayılmalıdır.

12 yaşından küçük çocuğu olanlar talep etmeleri halinde ücretli izin verilmelidir.

Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklara çözmek için kamu politikaları hayata geçirilmelidir.

Eşit işe eşit ücret temek ilke olup, uygulanmalıdır.

İşyerlerinde yaşanan mobing ve tacizin son bulması için toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmelidir.

EVRENSEL

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI