Son Eklenen Haberler

696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen İşçilerin Zorunlu Emeklilik ve Tayin Talebi

Ülkem-İş Konfederasyonu Öz Sağlık Sen Sendikası olarak 696 sayılı KHK ile Kadroya geçen işçilerin Zorunlu Emeklilik ve Tayin Talebi mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulması için T.B.M.M de Milletvekillerine yazılı talepte bulunduk. Binlerce işçiyi ve ailesini ilgilendiren bu sorun en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır.
26 Şubat 2021 13:27

Yazının içeriği şu şekildedir

  Değerli Milletvekilim;            
        

Sizlerinde bildiğiniz üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışan işçilerin 2 Nisan 2018 tarihinde 696 Sayılı KHK ile Sürekli İşçi kadrolarına geçişleri yapılmıştır. Bu uygulama Kamuoyu ve işçiler nezdinde memnuniyetle karşılanmış ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Madde bazı mağduriyetleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle “zorunlu emekliliğe sevk edilme” ve “tayin talebi reddi” konularında yaşanan mağduriyetler tarafımıza sıkça iletilmektedir. Devlet memuru kadrosunda çalışan personellere emekliliği hak etse dahi 65 yaşına kadar çalışma imkânı tanınması ve İşkur’dan atanan ve eski kadrolu işçiler için de zorunlu emekliliğe sevk edilme gibi bir durum söz konusu olmaması aynı kurum içerisinde çalışan işçiler arasında ayrımcılığa neden olmaktadır. Aynı şekilde 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin tayin ve becayiş taleplerinin reddedilmesi farklı illerde çalışan eşlerin aile birliklerine zarar vermektedir. Engel durumundan dolayı tayin başvurusunda bulunanlar da ret cevabı almaktadır. Söz konusu bu mağduriyetler Anayasanın eşitlik maddesine aykırılık arz etmektedir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Maddesi öne sürülerek zorunlu emeklilik ile ilgili belirtilen “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.” Hüküm ve tayin talebi reddine konu olan “Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” Hükümlerinin 375 Sayılı KHK da değişiklik yapılarak yürüklükten kaldırılması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilerek çalışma yaşamında iş barışının ve aile birliğinin sağlanmasına vesile olmanızı temenni eder çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.Saygılarımızla;                                                                                    

Fatih ÖKSÜZ/Genel Başkan

KAMUBİZ.COM

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI