Son Eklenen Haberler

27 Ocak 2021 Tarihli ve 31377 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı

27 Ocak 2021 Tarihli ve 31377 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
27 Ocak 2021 09:11

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

sendikabulteni.com
Bu haberin tüm hakları sendikabulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI